Hem

Vi är ett auktoriserat Plåtslageri


Alla ska ha möjlighet till ett kvalitetssäkrat och hållbart tak där inga projekt är för stora för oss.


Installation av nyckelfärdiga solcellsanläggningar


  • Plåttak
  • Bandtäckning, tegelplåt, pannplåt, högprofil, skorstensbeslag, skorstenshuvar, hängrännor, stuprör mm


  • Tegeltak
  • Underlagspapp, ströläkt, bärläkt och tegel


  • Fasad
  • Väggplåt, fönsterbleck, överbleck, smyglist fönster, sockelbleck mm

E-mail: info@ptsn.se


Tele: 073-055 25 95

Adress: Dömlevägen 2, Deje


Plåt & Takspecialisten AB

Kollektivavtal

Auktorisation

Information om oss

Mikael Johansson

Jag startade Plåt & Takspecialisten i Värmland AB i april 2014. Plåt & Takspecialisten  tillhandahåller heletslösningar inom tak med mer än 30-års erfarenhet från branschen.


Jag är utbildad plåtslagare och har arbetat i mer än 25 år med plåt och tak. Efter en tid valde jag att förkovra mig och utbilda mig till lärare på gymnasienivå. Sedan arbetade jag som lärare i 4 år. Därefter arbetade jag som projektledare inom plåtslageri för att sedemera starta Plåt & Takspecialisten,


Jag tycker att Plåt och Takspecialisten ska stå för service och kvalite, därför erbjuder vi en helhetslösning för ditt tak. Där vi är med från början och  för en dialog med dig som beställare. Det är viktigt att du som beställare vet vad du får när du beställer av oss. Vi använder oss av de regler som är reglerade i AMA Hus 21 vilken är den senaste utgåvan. AMA Hus 21 är avsedd att vara ett underlag för dig som beställare, där tekniska beskrivningar och utförande finns beskrivet.


Vi är i dagsläget 10st plåtslagare och vi är auktoriserade inom byggnadsplåtslageri. Auktoriseringen innebär att vi använder oss av kvalitetsdokument inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. För dig som kund innebär det en kvalitetsstämpel och ger trygghet till dig som kund. Det skapar också förutsättningar för ett mer effektivt arbete och ett förbättrat ekonomiskt resultat.

Auktorisationens fokus ligger på fördjupningsinstruktioner från AMA samt kvalitet, miljö och arbetsmiljö med fungerande projektstyrning.

Vad vi sysslar med

Plåt & Takspecialisten arbetar i huvudsak inom plåtslageri. Plåt & Takspecialistens arbetsområde är i Deje, Forshaga, Karlstad, Hammarö, Kil, Skoghall, Molkom, Munkfors och Värmland, Vi utför falsat plåttak eller bandtäckning som det kallas. Inom plåtslageri ingår bandtäckning, plåttak, fotrännor, gezimsrännor, vinkelrännor, skorstensbeslag, skorstenshuvar, ventilationshuvar, stosar, vindskivebeslag, fotplåt, hängrännor, stuprör, fönsterbleck, överbleck. Det plåtmaterial som vi använder är färgbelagd plåt, rostfritt, koppar, aluminium, aluzink samt förzinkad plåt. Plåt & Takspecialisten lägger plåt på de flesta taktyper som vanliga hustak, garagetak, valmat tak, balkongtak, farstutak, altantak, takkupor och burspråk.

Referenser

Takbyte och installation av solpaneler

Takbyte och installation av solpanelerTakbyte bandtäckning hyreshus


Totalentreprenör: Plåt & Takspecialisten

Takbyte och installation av solpaneler


Totalentreprenör: Plåt & Takspecialisten

Nybyggnad Fredricelundskolan


Totalentreprenör: Skanska

Nybyggnad Sundsta Älvkullegymnasiet


Totalentreprenör: Skanska

Fotränna med falsat plåttak

Falsat plåttak

Falsat plåttak med fotränna

Byggherre: Byggdialog

Studentbostäder vid universitetet 2015-2016


4 st studentbostäder med falsat plåttak, fotrännor, taksäkerhet samt fönsterbleck

Kv Pannan Våxnäs Karlstad

Byggherre NCC

Fönsterbleck med smyglister

Väggtäckning och beslagning tak

Brf Sparven Forshaga

Totalentreprenör: Plåt & Takspecialisten


Bandtäckning 4st hyreshus

Storgatan 28, Forshaga

Totalentreprenör: Plåt & Takspecialisten

Falsat plåttak med plåtinklädda skorstenar

Falsad plåt på altantak

Betongpannor med träarbete på takkupa samt plåtarbeten

Betongpannor med träarbete på takkupa samt plåtarbeten

Falsat plåttak på villa med en helinklädd skorsten av plåt samt takstege.