Med mer än 30-års erfarenhet av branschen

Vi är ett auktoriserat Plåtslageri


Alla ska ha möjlighet till ett kvalitetssäkrat och hållbart tak där inga projekt är för stora för oss.


Vi monterar solceller


  • Plåttak
  • Bandtäckning, tegelplåt, pannplåt, högprofil, skorstensbeslag, skorstenshuvar, hängrännor, stuprör mm


  • Papptak
  • Isolering, diffspärr och tätskikt av papp


  • Duktak
  • Isolering, diffspärr och tätskikt av duk


  • Tegeltak
  • Underlagspapp, ströläkt, bärläkt och tegel


  • Fasad
  • Väggplåt, fönsterbleck, överbleck, smyglist fönster, sockelbleck mm

E-mail: info@ptsn.se


Tele: 073-055 25 95

Adress: Dömlevägen 2, Deje


Plåt & Takspecialisten AB

Medlemskap