Referenser

Referenser

Fotränna med falsat plåttak

Falsat plåttak

Falsat plåttak med fotränna

Byggherre: Byggdialog

Studentbostäder vid universitetet 2015-2016


4 st studentbostäder med falsat plåttak, fotrännor, taksäkerhet samt fönsterbleck

Kv Pannan Våxnäs Karlstad

Byggherre NCC

Fönsterbleck med smyglister

Väggtäckning och beslagning tak

Brf Sparven Forshaga

Totalentreprenör: Plåt & Takspecialisten


Bandtäckning 4st hyreshus

Storgatan 28, Forshaga

Totalentreprenör: Plåt & Takspecialisten

Falsat plåttak med plåtinklädda skorstenar

Plåttak med helinklädd skorsten

Falsad plåt på altantak

Totalentereprenör: NCC


Fönsterbleck med putsgavlar och fönstersmygar vid fönsterbyten på 3 hyreshus i Molkom.

Totalentreprenör: Skanska


Fönsterbleck och fönsterbsmygar vid fönsterbyte på 2 hyreshus i Forshaga

Plåttak med tegelprofil

Plåttak med tegelprofil

Betongpannor med träarbete på takkupa samt plåtarbeten

Betongpannor med träarbete på takkupa samt plåtarbeten

Inklädnad av barack med sinuskorrigerad aluzink. Underhållsfritt.

Falsat plåttak på villa med en helinklädd skorsten av plåt samt takstege.